10.02.2555

40 ทุนส่งเสริมการศึกษา ม.พายัพ ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยพายัพ ก้าวสู่ปีที่ 40 จึงจัดโครงการคัดเลือกบุคคลรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จากผู้ที่สนใจทั่วประเทศ จำนวน 40 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ ภายใน มกราคม 56
และสอบคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนฯโดยการสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบ ภายใน กุมภาพันธ์ 56

รายละเอียดทุน
1. ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำนวน 40 ทุน ทุนละ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 20,000.- บาท
2. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ในปีการศึกษา 2556
เงื่อนไขทุน
1. รายงานตัวและลงทะเบียน ภายในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ทุนนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
3. ผู้มีสิทธิได้รับทุนต่อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จะต้องมีผลการเรียนโดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ในภาคการศึกษาแรก ไม่ต่ำกว่า 3.25
สาขาวิชาที่เปิดให้ทุน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
นิติศาสตร์
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
จิตวิทยา
นิเทศศาสตร์
การบัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการ
การเงินและการธนาคาร
การจัดการโรงแรม
ระบบสารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์
คริสต์ศาสนศาสตร์
ยกเว้น พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน
รายละเอียดทั้งหมด http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/scholar56_1.html

มูลค่าทุนนี้ 40,000 บาทนะครับ  โดยทุนนี้น้องๆต้องลงทะเบียนให้ภายในเดือน มีนาคม  เราอาจจะต้องจ่ายตังเพื่อรักษาสิทธ์  ดังนั้นต้องตัดสินใจก่อนสมัครนะครับ ไม่งั้นจะเสียเงินซ้ำซ้อน เพราะเรายังมีโอกาส admissions อีกรอบ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า