10.18.2555

โควตาสสวท. และโควตาสอวน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 90 คน โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
วัน/เดือน/ปีกิจกรรม
29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th
6 พฤศจิกายน 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th
9 พฤศจิกายน 2555สอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร
12 พฤศจิกายน 2555ประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th
13-14 กุมภาพันธ์ 2556ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า