10.27.2555

รับตรง+ทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี 2556


  คุณสมบัติของผู้สมัคร
          มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน (GPA) 6 ภาคเรียน ระดับผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป โดยจะเฉลี่ยทุนการศึกษาให้กับคณะวิชาต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการตามสัดส่วนของนักศึกษาแรกรับเข้าของแต่ละคณะ
          นักเรียนทุนโครงการช้างเผือกจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องรักษาระดับผลการเรียน (GPA) ไม่น้อกยว่า 2.50 ตลอดระยะเวลาที่รับทุน
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
        เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาศ ประกอบด้วยจังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ นครนายก สมุทรปราการ ลพบุรี สระแก้ว  สระบุรี   มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า