10.31.2555

มศว รับตรงป.ตรี การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


มศว รับตรงป.ตรี การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


UploadImage

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อรองรับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

รับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556

รายละเอียดการรับสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า