5.09.2555

ม.เอกชน รับนักศึกษาหลัง Admissionsมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้ สอบถาม 0-2249-5132-6 หรือ www.bu.ac.th ,
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้ โทร.0-2697-6762-7 หรือ www.utcc.ac.th ,
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น รับสมัครถึงวันที่ 27 พ.ค.โทร.0-2938-7058 ต่อ 301,302 หรือwww.stjohn.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ค.โทร.0-2867-8088,0-2868-6000 หรือ www.siam.edu,
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.โทร.0-2807-4500-27 ต่อ 190 หรือ www.sau.ac.th ,
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.โทร.0-2320-2777 ต่อ 1400,1401 หรือwww.kbu.ac.th ,
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.โทร.02954-7300 ต่อ 111 หรือ www.dpu.ac.th,
มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.โทร.0-2579-1111 หรือ www.spu.ac.th ,
มหาวิทยาลัยรังสิต สมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.โทร.0-2791-5500-10 หรือ www.rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต  http://www.stamford.edu  ทุนรับสมัครถึง 14 พค
มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครถึงวันที่ 1 มิ.ย.โทร.034-229480, 0-2214-6303 หรือwww.christian.ac.th,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสายวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์, คณะการแพทย์แผนจีน, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะกายภาพบำบัด, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รับสมัครถึงวันที่ 13 พ.ค.ส่วนคณะสายศิลป์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน รับสมัครถึงวันที่ 8 มิ.ย.โทร.0-2312-6300 ต่อ 1711-1718 หรือwww.hcu.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร www.mut.ac.th/  ( มีสัตวแพทย์ )
มหาวิทยาลัยพายัพ  18 พ.ค.   http://pradmission.payap.ac.th
มหาวิทยาลัย


ข้อดี  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย รัฐบาล 
1 คุณภาพการศึกษาไม่ได้น้อยกว่า ภาคปกติ   จบมาก็ปริญญาใบเดียวกัน ไม่ได้บอกว่าเป็นภาคพิเศษนะครับ !!
2 คณะอาจารย์หลายวิชาใช้ชุดเดียวกับภาคปกติ
3 ได้สังคมของมหาวิทยาลัยรัฐ
4 พื้นฐานความรู้ของเด็กรัฐโดยส่วนใหญ่จะเก่งกว่าเด็กเอกชน  ( ก็สอบเข้ายากกว่านิ >.< )
5 ถ้าภาคพิเศษ ผมว่า อาจารย์ประจำภาคพิเศษและพี่ ๆ พนักงานจะใส่ใจ เด็กมากกว่าภาคปกตินะ
ปล. วิชาส่วนใหญ่เราอาจจะต้องเรียนกับเพื่อนๆหน้าเดิมตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 
ข้อดี ของมหาวิทยาลัยเอกชน
1 โดยส่วนใหญ่ อุปกรณ์ทันสมัย ครบครันกว่ารัฐบาล
2 อาจารย์บางท่านก็ดึงตัวมาสอนจากรัฐบาล ม ดัง ๆ หละครับ
3  มีโอกาสเลือก คณะและสาขา เพราะการแข่งขันจะไม่สูงถ้าเทียบกับรัฐ
4  ถ้าผลการเรียนดีมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน  ( แต่ใช่ว่าจะได้ทุกคน)
ปล. หลายคนจะมองว่าเรียนเอกชนแล้วจะเป็นแบบไฮโซเยอะ  แต่ความจริงแล้วก็เป็นกันทุกมหาวิทยาลัยทั้ง รัฐบาลและเอกชน  (แต่เอกชนอาจจะดูเยอะกว่านิดนึง )   เด็กเก่ง มเอกชน ก็มีนะครับบางส่วนมาจากทุน และบางส่วนมาจากสอบไม่ติด มดัง ไม่อยากไปต่างจังหวัดไกล ๆเลยต้องมาเรียนเอกชน ก็มีเยอะ
ข้อควรรู้ก่อนเข้าเอกชน

1 ที่บอกว่าถ้าเข้าแล้วจะได้รับของต่าง ๆ  ความจริงแล้วมันรวมกับค่าเทอมแล้วครับ
2 ที่บอกว่าขอทุนได้ทุกคณะ ความจริงคือ  ขอได้ทุกคณะจริง ๆ  แต่ขอไม่ได้ทุกคน
3 ทุน มีหลายประเภท ทั้งทุน 50% ทุน 100 %   ทุนพวกนี้ไม่ได้ป่าวนะครับต้องช่วยเหลือมหาวิทยาลัย และต้องรักษาเกรด  ( ทำกิจกรรมเยอะๆก็ดีนะครับ รุ้จักคนเยอะ จบไปพอร์ตสวยมาก )  
4 สาขาธุรกิจการบิน  เปิดกันเยอะ แต่อยากบอกว่าไม่ใช่ว่าจบแล้วทุกคนจะได้เป็นแอร์นะครับ   เพราะยังไงทุกคนก็ต้องไปสอบกับสายการบิน  ขอแค่จบปริญญาตรีสาขาอะไรก็สอบได้  ( ถ้าจะสอบติด  ภาษา   หน้าตา บุคคลิก ต้องดี )

ม.เอกชน รับนักศึกษาหลัง Admissions


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า