5.08.2555

(ด่วน) รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ม.อุบลราชธานี


 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรงทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 90 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ค. - 16 พ.ค. 2555
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวนและสัตวศาสตร์ จำนวน 50 คน
สาขาวิชาประมง จำนวน 20 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน
มี 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มใช้คะแนน gat/pat (gat และ pat2)
2. กลุ่มใช้ผลการเรียน (Gpax 6 ภาคเรียน )
ซึ่งผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่มจะต้องมีคะแนนผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
รายละเอียดอื่น ๆ และ รับสมัครได้ที่  http://www.entry.ubu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า