5.04.2555

รับตรง ม.รังสิต คณะศึกษาศาสตร์ ตรีควบโท 5 ปี


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  ในโครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครู ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2555  เวลาทำการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกำหนดวันสัมภาษณ์เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555

            ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า และมี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ ในชั้นปีที่ 1, 2 หรือ 3 และมี GPA ไม่น้อยกว่า 3.00 โดยผู้เข้าศึกษาในรังสิตโมเดลจะได้รับทุนการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรปริญญาตรี-ปริญญาโท ใน 5 ปี  (ตามเงื่อนไข) หรือ ผู้สมัครที่มีผลการศึกษา GPA 3.00 ได้รับทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร หรือ ผู้สมัครที่มีผลการศึกษา GPA 3.50 ได้รับทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 หรือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1696 หรือ www.rsu.ac.th/education หรือติดต่อสมัครได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า