5.04.2555

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555


โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555
กำหนดการคัดเลือก
1 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2555 ณ งานกีฬา (อาคารพลศึกษา ติดสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ งานกีฬา (อาคารพลศึกษา ติดสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือทางWebsite www.kku.ac.th 3 สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ งานกีฬา (อาคารพลศึกษา ติดสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หรือทาง Website www.kku.ac.th

ดาวน์โหลด
ประกาศ Sprots.PDF
แบบฟอร์มใบสมัคร Form sports.doc

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า