5.04.2555

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2555กองบัญชาการศึกษา สานักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ตำรวจชั้นประทวน/พลตำรวจ ปี 2555 จำนวน 10,000 อัตรา (กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม)และ(กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2555
(กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม) 

alt

(กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
alt
 วิธีการสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://www.policeadmission.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ 3 พษภาคม 2555 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16.30 น. หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับสมัคร คือ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวรดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109020 โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งเพียงสายเดียวและในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมกด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า