5.08.2555

รับตรง ม.มหาสารคาม คณะดำเนินการรับสมัครเอง


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการที่คณะดำเนินการเอง ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2555
คณะ/วิทยาลัยโครงการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์โครงการคณะดำเนินการเอง (เพิ่มเติม) new
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม new
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร new
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา new
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมโครงการรับตรง รอบที่ 2
โครงการ V to U (Vocational college to University Project)
โครงการรับตรง รอบที่ 3รับตรง ม.มหาสารคาม คณะดำเนินการรับสมัครเอง

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า