5.09.2555

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคพิเศษ ม.บูรพา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1
และ (ภาคปกติมีิเฉพาะสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2555
ระเบียบการ กำหนดการ คลิกที่นี่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555
ระเบียบการ กำหนดการ คลิกที่นี่ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ปีการศึกษา 2555
ระเบียบการ กำหนดการ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคพิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
ปีการศึกษา 2555
ระเบียบการ กำหนดการ คลิกที่นี่

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า