5.08.2555

ป.ตรีควบโทสาขาวิศวะไฟฟ้าอุตสาหการ มธ. รับรอบ 2 ถึง 10พ.ค.นี้


            รับตรง  ป.ตรีควบโทสาขาวิศวะไฟฟ้าอุตสาหการ มธ. รับรอบ 2 ถึง 10พ.ค.นี้


UploadImage
โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบที่2) ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555
สอบข้อเขียน
สำหรับผู้สมัคร แบบB (สอบข้อเขียน)
11 พฤษภาคม 2555
สอบสัมภาษณ์
สำหรับผู้สมัคร แบบA (ยื่นคะแนนมาตราฐาน) และ
ผู้สมัคร แบบB (สอบข้อเขียน)ที่สอบผ่าน .
15 พฤษภาคม 2555
ประกาศผล16 พฤษภาคม 2555
สามารถอ่านกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่

วิธีการสมัคร
  1. สมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต http://student.engr.tu.ac.th/onlineapply/ (ระบบขัดข้องชั่วคราว)
  2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ค่าสมัคร จำนวนเงิน 500.- บาท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง “โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120” โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
com code : 8708
Reference No1. : โปรดระบุหมายเลข 303
Reference No2. : โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบจากโครงการฯ คือผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งผู้สมัครจะต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)มาแสดงในวันสอบเพื่อรับบัตรประจำตัวสอบ

อนึ่งการส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งมาถึงโครงการฯก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม www.ipen.engr.tu.ac.th
02-564-3001       ต่อ 3279
083-268-3217       (TRUE)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า