5.08.2555

มศว เตือนสอบสัมภาษณ์ 14 พ.ค.เลี่ยงนำรถยนต์มาเอง


มศว เตือนสอบสัมภาษณ์ 14 พ.ค.เลี่ยงนำรถยนต์มาเอง

UploadImage


เนื่องจากในวันสอบดังกล่าวเป็นวันปฏิบัติงานราชการ จึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกหรือให้บริการสถานที่จอดรถยนต์แก่ท่านได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  ดังนั้นใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน  โปรดหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ  โดยอาจปฏิบัติ  ดังนี้

สำหรับผู้เข้าสอบในวันจันทร์ที่  14  พฤษภาคม  2555  ณ  สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สุขุมวิท  23(ประสานมิตร)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ   โปรดใช้บริการต่าง ๆ ที่ท่านสะดวกในการเดินทาง  ดังนี้

1.   ทางบก  สามารถใช้บริการของรถประจำทางหมายเลขต่อไปนี้

-ด้านถนนสุขุมวิท  23  (ประสานมิตร) : รถเมล์สาย2,  25  38,  40,  48,  98,  501,  508,  511,  ปอ.พ.6  และ  Airport bus 

-ด้านถนนอโศกมนตรี : รถเมล์สาย  38,  98,  และ  136

-ด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่   : รถเมล์สาย  11,  23,  58,  60,  72,  93,  99,  113,  206,  512,  ปอ.พ. 10  และ  ปอ.พ. 23

2.   ทางน้ำ  สามารถใช้บริการเรือในคลองแสนแสบ  และขึ้นที่ท่าเรือประสานมิตร

3.    ใช้บริการรถไฟฟ้า  BTS ลงสถานีอโศก

4.    ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน  ขึ้นที่สถานีเพชรบุรี  และสถานีสุขุมวิท

5.    แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ

สำหรับผู้เข้าสอบในวันจันทร์ที่  14 พฤษภาคม  2555  ณ  สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  อำเภอองครักษ์   จังหวัดนครนายก   สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  หรือรถยนต์โดยสารประจำทางได้  ดังนี้

1. รถประจำทางกรุงเทพฯ –จปร. :รถประจำทางหมายเลข  381  และปรับอากาศ  381  ขึ้นที่รังสิต  ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ  40  นาที

2.   รถประจำทางรังสิต – มศว องครักษ์  ขึ้นที่หน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต  ถนนพหลโยธิน

3.    แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า