3.19.2557

Update 4 โครงการรับตรง โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
4 โครงการรับตรง โควตาพิเศษ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัคร 17 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2557โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : สำหรับผู้ที่สนใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : สำหรับผู้มีแนวคิดโดดเด่นทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : สำหรับผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า