3.15.2557

รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557


 ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรง โดยไม่มีการสอบข้อเขียนเพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557
การดำเนินการวัน เดือน ปี
วันเริ่ม
รับสมัคร
วันสุดท้าย
ในการสมัคร
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
และยืนยันสิทธิ์
รอบที่ 19 ตุลาคม 25569 ธันวาคม 255613 ธันวาคม 255617-19 ธันวาคม 2556
รอบที่ 210 ธันวาคม 255611 มีนาคม 255714 มีนาคม 255718-20 มีนาคม 2557
รอบที่ 312 มีนาคม 255713 พฤษภาคม 255716 พฤษภาคม 255720-22 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 414 พฤษภาคม 25572 กรกฎาคม 25574 กรกฎาคม 25577, 9 กรกฎาคม 2557
รายละเอียดทั้งหมด  http://entry.wu.ac.th/detail.asp?mode=2

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า