3.03.2557

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2557 รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร  21 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2557
คุณสมบัติ 
เป็นผู้สำเร็จ หรือ กำลังศึกษาในชั้น ม.6  มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 
สาขาที่เปิดรับ สาขาวิชาละ 60 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.sbai.agro.ku.ac.th/program_regis_std.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า