3.08.2557

รับตรง สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัคร 10-27 มีนาคม 2557

โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติ (จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับสมัครวันที่ 10 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2557 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า