3.13.2557

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์ 57

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัคร(รับตรง)เพิ่มเติมแทนผู้ที่สละสิทธิ์ 
ในสาขาดังต่อไปนี้
สาขา International Business (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
สาขา Hospitality and Tourism Management (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
สาขา Restaurant Business (ธุรกิจภัตตาคาร)
สาขา Tourism Management (การจัดการท่องเที่ยว)

โดยผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษ
ได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ชั้น 2 
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00 น. 
เป็นต้นไปหรือจนครบจำนวนที่ทดแทนผู้สละสิทธิ์
เอกสารประกอบการสมัคร : สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ,
ใบปพ. 5เทอม หรือสำเร็จแล้ว หรือเทียบเท่า(ปวช.) พร้อมชำระเงินืค่าสมัคร 300 บาท
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขคดุสิต กรุงเทพ 10300 
โทร 02-1601200 ต่อ 11  หรือ 082-5601365 (ในเวลาราชการ)
www.ssruic.com หรือ Facebook : Information-ssruic

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า