3.01.2557

รับตรง เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 มีนาคม - 12 มีนาคม 2557

เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ   ระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 12 มีนาคม 2557 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.rmutp.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า