3.03.2557

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคพิเศษ ปี 57

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 หลักสูตร เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557


1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ เปิดเรียน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เปิดเรียน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียด

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า