3.15.2557

รับตรง ทุนต้นกล้าเกษตร แก่ลูกชาวนาหรือเกษตรกร ม.รังสิต 2557

 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร  “ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ”  จำนวน 15 ทุน ให้แก่นักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรจากทั่วประเทศที่ต้องการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 เมษายน 2557


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นนักเรียนที่มีความสนใจด้านการเกษตรทั่วประเทศ (ถ้าเป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวชาวนาหรือเกษตรกรจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2.เป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น จะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีเกษตร เพื่อสามารถนำกลับไปร่วมพัฒนาอาชีพแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีโดยการรับรองจากโรงเรียน
4.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.50 หรือ
5.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย สายศิลป์-คณิต ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 หรือ
6.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป


โดยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม  2557 ทางเว็บไซต์ www.rsu.ac.th

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 3384, อ.ณัฐ  089-200-7658, อ.อธิป  086-412-5874 หรือ e-mail : nut.t@rsu.ac.th, athip.b@rsu.ac.th

โครงการทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ

บสมัครขอรับทุน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า