3.10.2557

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปี 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏร์อยเอ็ด รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า