3.06.2557

รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เปิดสอนเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต ประยุกต์ และพัฒนาสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษาทั่วไป สื่อที่ใช้ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. 57 – 23 เม.ย.57

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า