3.21.2557

รับตรง โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 2557

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 

เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2557
  ระเบียบการ
 ใบสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า