3.09.2557

PDF สรุปคณิตศาสตร์ ฉบับเข้มข้น

ไฟล์ Math E-Book                       Release 2.5 (6.26 MB) -- ใหม่ล่าสุด -- 
เป็นเอกสารแบบ .PDF ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร ม.ปลาย และโจทย์แบบฝึกหัด ที่เรียงลำดับจากง่ายไปยาก พร้อมทั้งเนื้อหาที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติม นอกจากนี้ในตอนท้ายยังมีโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 18 ฉบับ (2541 ถึง 2552) และข้อสอบความถนัดทางวิศวะฯ (ข้อที่เป็นคณิตศาสตร์) ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เขียนจัดทำขึ้น ก็เพื่อใช้ประกอบการสอนเป็นหลัก
ในท้ายบทเรียนและท้ายข้อสอบ มีเฉลยคำตอบและเฉลยวิธีคิดไว้ให้แล้วครบทุกข้อ ... เชื่อว่าหากผู้อ่าน Math E-Book ฉบับนี้ได้ให้เวลาทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างถี่ถ้วน และฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดไปทีละขั้นๆ พร้อมกับตรวจเฉลยไปด้วย ก็จะติดตามบทเรียนจนจบได้อย่างลุล่วง (แต่หากมีข้อสงสัยก็ควรถามจากผู้รู้ทันที ไม่ควรปล่อยให้ติดค้างต่อไป :)
1. เนื้อหาและแบบฝึกหัด : ครบทุกหัวข้อตามหลักสูตรใหม่ ม.ปลาย
+ เนื้อหาที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติม และตัวอย่างโจทย์
+ ข้อสังเกต, จุดที่ผิดบ่อย, ข้อควรระวัง, พร้อมทั้งเรื่องแถม 9 เรื่อง ในหน้าสุดท้ายของ 9 บท
+ แบบฝึกหัดเรียงลำดับจากง่ายไปยาก พร้อมทั้งเฉลยคำตอบและวิธีคิดในตอนท้ายของบท

2. ข้อสอบเอ็นท์ฯ : โจทย์และเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ (2541-2552)
+ บทวิเคราะห์ข้อสอบ แยกตามหัวข้อในบทเรียน และลำดับโจทย์จากง่ายไปยาก
+ สถิติช่วงคะแนนย้อนหลังของแต่ละฉบับ
+ โจทย์ข้อสอบความถนัดทางวิศวะฯ เฉพาะข้อที่เป็นคณิตศาสตร์

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นที่แล้ว
• จัดรูปแบบเอกสารใหม่ทั้งหมด เพื่อให้อ่านง่ายสบายตายิ่งขึ้น
• เพิ่มเติมคำอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างประกอบ (บทที่ 1-4)
• ปรับปรุงเฉลยวิธีคิดให้เข้าใจง่ายขึ้น (บทที่ 1-4 และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งหมด)
• เพิ่มข้อมูลการเรียงลำดับโจทย์ข้อสอบจากง่ายไปยาก และเพิ่มข้อสอบ 2549-2552
• ตัดบางส่วนที่ไม่จำเป็นหรือล้าสมัยออกไป เพื่อไม่ให้จำนวนหน้ามากเกินพอดี

ไฟล์ Math E-Book ฉบับเข้มข้น    Release Oct.11 (2.49 MB)
เป็นเป็นเอกสารแบบ .PDF ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร ม.ปลาย แยกเนื้อหาตามชั้นปีการศึกษา ม.4 ม.5 ม.6
จัดทำโดย Kanit M.  (kanuay@hotmail.com)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า