3.14.2557

รับตรง คณะแพทยศาสตร์และวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ จุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

คณะแพทยศาสตร์และวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม 2557

ระเบียบการ

หน้าเว็บไซต์หลัก www.inter.med.tu.ac.th และ https://www.facebook.com/cicm.tuCICM

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า