3.31.2557

โควตา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 57

เปิดรับสมัครแล้ว โควตา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557  รับสมัคร นักเรียนในสถานศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

คณะที่เปิดรับ
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก : GAT/PAT 


รับสมัคร : 18 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม  2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า