3.07.2557

รับตรง โครงการ Students for ASEAN ม.สงขลานครินทร์ 57

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษา ภายใต้โครงการ Students for ASEAN เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยไม่ต้องสอบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   เปิดรับสมัคร  1-31 มีนาคม 2557


ระเบียบการ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า