3.07.2557

รับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน  (โดยใช้คะแนน GAT/PATปีการศึกษา 2556 หรือ 1/ 2557)
คุณสมบัติเฉพาะรับ
1. ผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 วิทย์-คณิต GPAX 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้้น ม.6 หรือ ผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ทุกสาขา

1. เปิดรับสมัคร                                           วันที่ 4 มี.ค. - 28 เม.ย. 2557
2. ชำระเงินค่าสมัคร                                     วันที่ 4 มี.ค. - 29 เม.ย. 2557
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์          วันที่ 6 พ.ค. 2557
4. การสอบสัมภาษณ?และตรวจตาบอดส           วันที่ 20 พ.ค. 2557
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                 วันที่ 22 พ.ค. 2557
6. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์                                  วันที่ 22 - 26 พ.ค. 2557

 ประกาศรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร? [129.46 KB]

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า