3.07.2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (รับเพิ่มเติม) ม.อุบลราชธานี 57

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (รับเพิ่มเติม)  จำนวน 3 คน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2557 - 13 มีนาคม 2557

 ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนทบท (รับเพิ่มเติม) [128.77 KB]

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า