3.17.2557

รับตรง ผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 57

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จะรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย มีที่ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา 6 สาขาวิชา รวมจำนวนรับเข้า 24 คน  สำหรับนักเรียนต่างจังหวัดเท่านั้น !!
สาขาที่เปิดรับสาขาละ 4 คน
- จิตวิทยา
-นิติศาสตร์
-ภูมิศาสตร์
-ประวัติศาสตร์
-สังคมวิททยาและมานุษยวิทยา
-รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัคร 9-13 มิถุนายน 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า