3.12.2557

Update ปฏิทินการรับตรง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
ทุกโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2557 

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT รับสมัคร 21 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2557
โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี   รับสมัคร 10 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า