3.29.2557

รับตรง รอบที่2 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) BECON ม.เกษตรศาสตร์ 57

เปิดรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2557 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า