1.31.2555

รับตรง โดยใช้ GAT-PAT และ รับตรงผ่าน Clearinghouse พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2555 โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT-PAT และการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์
1 การรับตรงใช้คะแนน GAT-PAT รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์
2.1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดารศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 มีผลการเรียน ไม่ตำกว่า  2.75
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครผู้กำลังศึกษาภาคการเรียนสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
รับสมัคร 31 มกราคม  ถึง  15 กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียดทั้งหมดhttp://www.admission.kmutnb.ac.th/datarubtongGAT-PAT+clearinghouse2555.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า