1.06.2555

รับตรง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล 55
กำหนดการรับสมัคร-การสอบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากีฬาฟุตบอล


สามารถติดต่อสอบถามหรือขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ โทร. 02-441-4297-8 ต่อ 203, 205
หรือ www.ss.mahidol.ac.th หรือ E-mail : sppikul@mahidol.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า