1.10.2555

รับตรงโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ "สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ม.เกษตรศาสตร์


คุณสมบัติ
1 สำเร็จการศึกษาตาหลักสูตรชันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชันมัธยมหรือทียบเท่า
2 เป็นบัตรตามกฎหมายของเจ้าขอฟาร์มปศุศัตว์ที่ผ่านการรับรองมาตราฐานและมีระยะเวลาของการประกอบกิจการอย่างต่อเนท่องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
รับสมัครด้วยตนเอง 19 ธันวามคม ถึง 30 มกราคม 25555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า