1.21.2555

โควตารับตรง เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

(โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2555

เปิดระบบการรับสมัครในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 ถึงวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ท่านสามารถดูรายละเอียดอื่นๆ และกำหนดการต่างๆ ในปฏิทินการรับสมัคร

ที่แจ้งไว้ ณ เว็บไซต์แห่งนี้

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า