1.10.2555

ขยายเวลาโควตา เทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการรับสมัครเป็น โควต้าประเภทต่างๆ รับตรง (สอบตรงที่คณะฯ) และแอดมิสชั่นกลาง ซึ่งมีกำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ดังนี้

โควตาทุกประเภท

จำนวนที่รับ

  1. โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รับจำนวนประมาณ 5 คน
  2. โควตานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับจำนวนประมาณ 5 คน
  3. โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี รับจำนวนประมาณ 5 คน
  4. โควตาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รับจำนวนประมาณ 10 คน
  5. โควตานักเรียนช้างเผือก รับจำนวนประมาณ 5 คน

กำหนดการรับสมัคร

รายการวันที่
1. รับสมัครโควตา
25 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554
(ขยายเวลาถึง 18 มกราคม 2555)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท)20 มกราคม 2555
3. สอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท)2-3 กุมภาพันธ์ 2555
4. ประกาศผลคัดเลือก (โควตาทุกประเภท)3 กุมภาพันธ์ 2555
5. รายงานตัวและชำระเงิน (โควตาทุกประเภท)แจ้งให้ทราบวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/undergrad/apply

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า