1.24.2555

ขอพบ รมว.ศธ.สานต่อ “ครูพันธุ์ใหม่”


       ประธาน ส.ค.ศ.ท.เตรียมขอเข้าพบ รมว.ศธ. วอนเดินหน้าโครงการครูพันธุ์ใหม่ เสนอให้ เลขาธิการ กกอ.ในฐานะข้าราชการประจำ ทำหน้าที่ประธานโครงการ เชื่อยุติปัญหาขาดความต่อเนื่อง 
      
       ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาสารคาม ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า การประชุม ส.ค.ศ.ท.ครั้งที่ 1/2555 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ตนในฐานะประธาน ส.ค.ศ.ท.เร่งผลักดันโครงการครูพันธุ์ใหม่อย่างแข็งขัน ซึ่งสัปดาห์นี้ตนจะยื่นเรื่องขอพบ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ.คนใหม่ เพื่อเข้าชี้แจงทำความเข้าใจโครงการดังกล่าว และเร่งให้เกิดการขับเคลื่อนโดยเร็ว โดยเฉพาะการขอให้ รมว.ศธ.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนชุดใหม่ เพื่อให้โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ปี 2554-2558 จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 30,000 คน สามารถดำเนินต่อไปได้ตามมติของคณะรัฐมนตรีชุดเดิม
      
       อย่างไรก็ตาม ตนอยากเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) ในฐานะเป็นข้าราชการประจำในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ทำหน้าที่ประธานโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีก นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีความเห็นต่อมติของคณะกรรมการคุรุสภา ที่จะให้มีการเสนอแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยปรับแก้ให้ต่อไปผู้จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องผ่านการสอบวัดความรู้จากสำนักงานคุรุสภา และต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่คุรุสภากำหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายใช้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2556
      
       “ที่ประชุมเห็นว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการทดสอบ แต่อยากให้ใช้การทดสอบสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เพราะโดยหลักการแล้วการออกกฎระเบียบหรือมาตรฐานใหม่ควรใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในส่วนของครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยมอบให้คณบดีทุกมหาวิทยาลัยเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรครูอาเซียน เพื่อรองรับนักเรียนจากทุกประเทศมาเป็นครูด้วย” ผศ.ดร.สุรวาท กล่าว


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า