1.24.2555

กำหนดการประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ม.ธรรมศาสตร์จากปัญหาอุทกภัยทำให้เกิดผลกระทบต่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการรับตรง ที่ได้มีการเลื่อนการสอบข้อเขียนช่วงวันที่ 17 – 18 , 24 และ 26 ธันวาคม 2554 ไปเป็นวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2554 และสทศ. ได้เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่1/2555 มาตรงกับการสอบปลายเดือนธันวาคมที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไปก่อนแล้วรวมทั้งการเลื่อนประกาศผลคะแนน GAT/PAT ของสทศ. จึงทำให้มหาวิทยาลัยไม่อาจดำเนินการตามปฏิทินการคัดเลือกเดิมได้ มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ใหม่ เป็นดังนี้  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า