1.06.2555

รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


รับตรงผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ศิลปวัฒธรรม/หุ่นยนต์ รับสมัคร 5 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2555
 รับตรงโดยใช้ GAT-PAT 31 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียดทั้งหมด http://www.admission.kmutnb.ac.th/web-page-NEWS-up54.htm

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า