1.21.2555

รับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2555UPDATE : 16 มกราคม 2555 รายละเอียดการ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2555

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2555
เปิดรับสมัครสอบทหารอากาศ เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2555

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 427 อัตรา แบ่งเป็น
  • ป.โท 1 อัตรา
  • ป.ตรี 81 อัตรา
  • ปวช. 159 อัตรา
  • ม.ปลาย 186 อัตรา
ขายใบสมัคร 19 ม.ค. – 27 ก.พ.55 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. / บก.กองบิน
และ รร.การบิน, 28 ก.พ. – 5 มี.ค.55 ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.
รายละเอียดติดตามในคู่มือแนะนำการสอบ ได้ตั้งแต่ 19 ม.ค.55 เป็นต้นไป

-----------------------------------------------------
ถ้ามีรายละเอียดในการสอบทหารอากาศ ประจำปี 2555 นายบุญเติมจะนำมาประชาสัมพันธ์ต่อไป

คุณสมบัติเฉพาะ (จากปีที่ผ่านมา)
ชั้นสัญญาบัตร อายุระหว่าง 18 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรีที่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ(ดูในระเบียบการ) เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.20
ชั้นประทวน อายุระหว่าง 18 - 30 ปี (ใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าสมัครไม่ได้)
ปวช.ที่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ(ดูในระเบียบการ) เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.20
ม.ปลาย เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 1.20

วิธีการสมัคร สามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต หรือทางไปรษณีย์ได้

สำหรับตำแหน่งประทวน อ่านคำแนะนำและเทคนิควิธีการเตรียมตัวเพื่อสอบทหารอากาศจากบุคคลพลเรือนได้จากหัวข้อ "สอบทหารอากาศ" มุมซ้ายล่างสุดใน www.เปิดสอบงานราชการ.com นี้ได้

ข้อดีในการสอบเพื่อรับราชการเป็นทหารอากาศ
  • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
  • มีเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง(รับเพศหญิงเฉพาะบางตำแหน่งดูรายละเอียดในระเบียบการสอบ)
  • สอบได้ลำดับสำรองก็มีสิทธิ์ถูกเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
  • ถ้าสอบติดตัวจริง ได้บรรจุประมาณเดือนกันยายน 2555 ถ้าสอบได้ลำดับสำรองจะถูกเรียกเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งประมาณปลายเดือนธันวาคม 2555

ข้อควรระวังในการสมัครสอบทหารอากาศ
ต้องใช้วุฒิที่ตรงกับระเบียบการที่ระบุในตำแหน่งที่จะสมัคร เช่น ตำแหน่งเสมียนการเงิน รับวุฒิ ปวช. บัญชี จะใช้วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรีบัญชีสมัครไม่ได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กำลังพล รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะใช้วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสมัครไม่ได้
(เคยมีผู้เสียสิทธิเพราะใช้วุฒิไม่ตรงตามระเบียบการสมัครมาแล้ว)

สมัครด้วยวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายกับ ปวช. ต่างกันอย่างไร
ปวช. เมื่อผ่านรอบสุดท้ายจะได้บรรจุ ป 1 ชั้น 6 เงินเดือน 6,140 บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพและค่าเช่าบ้าน)
เบิกค่าเช่าบ้านได้ 1,000 บาทต่อเดือน
การครองยศจากจ่าอากาศตรีไปจ่าอากาศโท 8 เดือน

ม.6 เมื่อผ่านรอบสุดท้ายจะได้บรรจุ ป 1 ชั้น 3 เงินเดือน 5,340 บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพและค่าเช่าบ้าน)
เบิกค่าเช่าบ้านได้ 800 บาทต่อเดือน
การครองยศจากจ่าอากาศตรีไปจ่าอากาศโท ช้ากว่าวุฒิ ปวช.

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก นายบุญเติม http://www.xn--12clj2b0aef2ec7d7a3dccs4q.com/2011/12/2555_28.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า