1.21.2555

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2555คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
  2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก


จำหน่ายใบสมัคร13 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2555
รับสมัคร2 เมษายน – 9 เมษายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน23 เมษายน 2555
สอบข้อเขียน6 พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์15 พฤษภาคม 2555
สอบสัมภาษณ์18 พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา22 พฤษภาคม 2555
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ22 – 25 พฤษภาคม 2555
เรียกตัวสำรอง รอบ 1ประกาศให้ทราบอีกทีภายหลัง
เรียกตัวสำรอง รอบ 2ในกรณีที่ยังไม่ครบจำนวน 100 คน
และยังไม่เลยกำหนดการของทางโครงการฯ
( ติดต่อในเวลาราชการ )
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
  1. ผู้ที่สอบข้อเขียน (ประกอบด้วย การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย) และสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ผ่าน โดยทางโครงการฯ จะรับนักศึกษา จำนวน 100 คน 

รายละเอียดทั้งหมด   http://www.russianstudies-tu.com

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า