1.21.2555

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาตร์


ระเบียบ และ ใบสมัครโครงการทายาทธุรกิจGPAX 2.75 ขึ้นไป ต้องเป็นบุตรหรือธิดาโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

ระเบียบ และ ใบสมัครโครงการรับตรง (ผู้มีความสามารถทางวิชาการ)เป็นผู้ที่กำศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPAX 2.75 ขึ้นไปใช้ GAT 20 % PAT1 30% PAT2 50 %

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า