1.24.2555

เรียกตัวสำรองครั้งที่ 2 รับตรง มศว 24-27 มกราคม 2555


ประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองให้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง)
ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า