1.31.2555

ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (รอบ2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบแรก ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 11 มกราคม 2554  ประกาศรายชื่อเพื่อสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม 2554 และสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มกราคม 2554 โดยการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียนออนไลน์และดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและอื่นๆ ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.dru.ac.th  หรือ โทร. 02-8901801 ต่อ 6012-6014  

          หากประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา เลือกประเภททุนได้ ดังนี้ ทุนเรียนดี จำนวน 300 ทุน (มีเกรดเฉลี่ยจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 3.00)  ทุนคนดี/ทุนนักกีฬา จำนวน 100 ทุน (มีเกรดเฉลี่ยจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2.50)  และ ทุน อ.บ.ต. (หนึ่งตำบลต่อสองทุน/จังหวัดที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยเป็นผู้แจ้งความประสงค์/พิจารณาทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัย)  รับสมัครถึงวันที่ 6 มีนาคม 2555Link: สมัคร        http://202.28.54.201/entry/entry2555.html 
         หลักสูตร   http://www.dru.ac.th/templates/getdirty_2010_2/index.php?menu_top=41

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า