1.31.2555

รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2555
คณะที่เปิดรับเช่น ครุศาสตร์(850 คน) มนุษยศาสตร์ บัญชี สาธารสุข วิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555
 
 
รายการ/กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
 
รับสมัครนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 23 มกราคม - 15 เมษายน 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และชำระค่าสมัครทางธนาคารไทยพาณิชย์  
จำกัด (มหาชน)  
 
ประกาศผังที่นั่งสอบและวันที่ 25 เมษายน 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ http://www.academic.cmru.ac.th
 
สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการวันที่ 10 พฤษภาคม 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขาวันที่ 11 พฤษภาคม 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ)  
 
สอบภาษาอังกฤษ สอบภาษาจีน และสอบสัมภาษณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 18 พฤษภาคม 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  http://www.academic.cmru.ac.th
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบัณทึกประวัติทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว http://www.academic.cmru.ac.th
 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวันที่ 21 พฤษภาคม 2555ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า