1.15.2555

รับตรงทั่วประเทศ โดยใช้ GAT-PAT และ 7 วิชา ม.สงขลานครินทร์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
คุณสมับัติทั่วไป
1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชัน ม.6 สายสามัญ หรือ ปวช หรือ สำเร็จการศึกษา
2 ม.6 หรือ ปวช  มี gpax 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.25  ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมี gpax ไม่ต่ำกว่า 2.00
รับสมัคร  1-9 กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.entrance.psu.ac.th/2555/news/pdf/53_GATPAT.pdf
เว็บไซต์หลัก  http://www.entrance.psu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า