1.21.2555

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2555 
ด้วยคณะการแพทย์ไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2555
 
คุณสมบัติ
1 กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา สายวิทย์ คะแนนสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 
2 เป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์ไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย และ ลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดารมารดาเดียวกับ บิดา มารดาของผู้สมัคร
 
เกณฑ์คัดเลือก  GPAX 30 % GAT 30 %  PAT2 40 %  และมีการสอบสัมภาษณ์
 
เปิดรับสมัคร  30 มกราคม  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด คลิกดูรายละเอียด+ใบสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า