1.31.2555

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์


ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2555
กำหนดการรับสมัคร (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า